Geodetické služby / znalecké posudky

Zajistíme pro Vás také:

Oceňení nemovitostí

  • oceňování nemovitostí soudním znalcem podle zákona o oceňování majetku při dědictví, prodeji, darování apod.
  • oceňování nemovitostí pro zástavní účely stanovení tržní ceny pro banky a organizace, které nemají své smluvní znalce
  • stanovení tržní ceny nemovitostí

 

Geodetické služby:

1. Vytyčení pozemku

2. Geometrický plán na:

- zaměření stavby

- rozdělení pozemku

- zřízení věcného břemene

- doplnění pozemku ze zjednodušené evidence